საქექსპერტიზა

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

ისტორია

შპს „საქექსპერტიზა“  1961 წელს ქ. თბილისში ჩამოყალიბდა საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის მიერ.

აღნიშნული საექსპერტო საქმიანობა ხორციელდება დაინტერესებული ფიზიკური თუ იურიდიული პირების მომართვით და სამართალდამცავი ორგანოების დადგენილებების საფუძველზე.  საქექსპერტიზა უზრუნველყოფს პროფესიონალების მიერ დასაბუთებული ექსპერტიზის აქტისა და დასკვნის გაცემას, რომელიც არის ოფიციალური იურიდიული დოკუმენტი და უტყუარი მტკიცებულება საარბიტრაჟო, სასამართლო და სამართალდამცავ ორგანოებში.

საქექსპერტიზის მომსახურებით სარგებლობენ: როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სტრუქტურები; კომერციული და არაკომერციული დაწესებულებები, ასევე ფიზიკური პირები.

საქექსპერტიზა ახორციელებს  დამოუკიდებელ საექსპერტო მომსახურების შემდეგი მიმართულებით:

 

  • სასაქონლო ექსპერტიზა;
  • საინჟინრო და სამშენებლო–ტექნიკური ექსპერტიზა;
  • მოძრავი და უძრავი ქონების შეფასება;
  • დოკუმენტების ტექნიკური, ხელნაწერისა და ხელმოწერის ექსპერტიზა;
  • სამეურნეო ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება და ექსპერტიზა;
  • საკონსულტაციო მომსახურეობა იურიდიულ, სამეწარმეო და სამეურნეო სფეროში.

 

რას გთავაზობთ საქექსპერტიზა?

experience

ოპერატიულობა და სიზუსტე

დარგის წამყვანი ექსპერტები მინიმალურ ვადაში, ყოველგვარი ბიუროკრატიული პროცედურების გარეშე  გასცემენ დასაბუთებულ ექსპერტიზის აქტს, რომელიც წარმოადგენს ოფიციალურ იურიდიულ დოკუმენტს და უტყუარ მტკიცებულებას სასამართლოში, სამართალდამცავ ორგანოებსა თუ სხვა სუბიექტებთან წარსადგენად.

experience

კონკურენტული ფასები

საქექსპერტიზა მომხმარებელს მომსახურების პროფესიონალიზმსა და მაღალ ხარისხთან ერთად კონკურენტულ ფასებს სთავაზობს

experience

მარტივი პროცედურები

ექსპერტიზისა და შეფასებისთვის მომხმარებლებს უწევთ მარტივი პროცედურის გავლა, როგორიცაა  განცხადებით მომართვა სასურველ მომსახურებაზე

ჩვენი ბიზნესი თქვენი წარმატებაა

დაგვიკავშირდით
telephone

ტელეფონით :

ქალაქის : 0322696862

adresse

მისამართი :

უზნაძის ქ. #4 ,
0112 თბილისი, საქართველო

contact

ელ.ფოსტა :

info@geoexpertise.ge