საქექსპერტიზა

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

საინჟინრო-სამშენებლო

ხარჯთაღიცხვის ექსპერტიზა; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულების განსაზღვრა სამშენებლო პროექტის ნაწილის ექსპერტიზა, აზომვითი სამუშაოების ჩატარება.

ჩამოტვირთეთ საექსპერტო მომსახურების ტარიფები

ექსპერტიზის დასახელება ობიექტის რაოდენობა მომსახურეობის ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)
box ინდივიდუალური საცხოვრებელი შენობის ფაქტიური მდგომარეობის ვიზუალური შეფასება 1 ექს/სთ 59 ლარი
box შენობის (გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი შენობისა) ფაქტიური მდგომარეობის ვიზუალური შეფასება 1 ექს/სთ 59 ლარი
box ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა 20000 ლარამდე ღირებულების 1,8% არა ნაკლებ 250 ლარისა
20000-დან 100000-მდე ღირებულების 1,35%
100000-დან 500000-მდე ღირებულების 0,85%
500000-დან 1000000-მდე ღირებულების 0,65%
1000000-დან ზევით ღირებულების 0,4%
box შესრულებული ან შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების დადგენა 20000 ლარამდე ღირებულების 2,5% არა ნაკლებ 400 ლარისა
20000-დან 100000-მდე ღირებულების 1,95%
100000-დან 500000-მდე ღირებულების 1,5%
500000-დან 1000000-მდე ღირებულების 1,0%
1000000-დან ზევით ღირებულების 0,4%
box უძრავი ქონების გამიჯვნა იდიალური წილების შესაბამისად წარმოდგენილი აზომვითი ნახაზის მონაცემებზე დაყრდნობით 1 ექს/სთ 75 ლარი
box აქტი გამიჯვნის შეუძლებლობის შესახებ 1 ექს/სთ 75 ლარი

ჩვენი ბიზნესი თქვენი წარმატებაა

დაგვიკავშირდით
telephone

ტელეფონით :

ქალაქის : 0322696862

adresse

მისამართი :

უზნაძის ქ. #4 ,
0112 თბილისი, საქართველო

contact

ელ.ფოსტა :

info@geoexpertise.ge