საქექსპერტიზა

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

დამატებით

ძვირფასი ლითონების ექსპერტიზა; დოკუმენტების ტექნიკური, ხელნაწერისა და ხელმოწერის ექსპერტიზა;საკონსულტაციო მომსახურება სამეწარმეო, სამეურნეო და იურიდიულ საკითხებზე.

ჩამოტვირთეთ საექსპერტო მომსახურების ტარიფები

ექსპერტიზის დასახელება ობიექტის რაოდენობა მომსახურეობის ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)
box დოკუმენტების ტექნიკური, ხელნაწერისა და ხელმოწერის ექსპერტიზა 1 ექს/სთ 85,00 ლარი
box საკონსულტაციო მომსახურება სამეწარმეო, სამეურნეო და იურიდიულ საკითხებზე ყოველ 1 საათამდე 100 ლარი
box ნიმუშის აღება: თბილისის მასშტაბით 1 ობიექტი 45 ლარი
box რეგიონის მასშტაბით დამკვეთის მიერ ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის შემთხვევაში 1 ობიექტი 60 ლარი
დამატებითი ობიექტი 45 ლარი
box ნიმუშის აღება:რეგიონების მასშტაბით შპს “საქექსპერტიზა”ს ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 1 ობიექტი 150 ლარი
დამატებითი ობიექტი 50 ლარი
box აქტი დასკვნის შედგენის შეუძლებლობის შესახებ --- განკუთვნილი ტარიფის 25%

ჩვენი ბიზნესი თქვენი წარმატებაა

დაგვიკავშირდით
telephone

ტელეფონით :

ქალაქის : 0322696862

adresse

მისამართი :

უზნაძის ქ. #4 ,
0112 თბილისი, საქართველო

contact

ელ.ფოსტა :

info@geoexpertise.ge