საქექსპერტიზა

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

ქონების შეფასება

მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა; ბალანსზე არსებული ქონების ინვენტარიზაცია; დაზიანებული ავტომობილების აღდგენითი ღირებულების განსაზღვრა.

ჩამოტვირთეთ საექსპერტო მომსახურების ტარიფები

ექსპერტიზის დასახელება ობიექტის რაოდენობა მომსახურეობის ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)
box მოძრავი ქონების საბაზრო და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 75 ლარი
box უძრავი ქონების (ბინების, კერძო სახლების, კომერციული ფართების და მიწის ნაკვეთების) საბაზრო სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 75 ლარი
box იურიდიული პირების ბალანსზე არსებული ქონების ინვენტარიზაცია 1 ექს/სთ 59 ლარი
box სტიქიური ან უბედური შემთხვევების შედეგად გამოწვეული ზიანის განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი
box ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ავტომობილზე მიყენებული მატერიალური ზარალის განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი
box ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ვიზუალური მეთოდით ფაქტიური მდგომარეობის დადგენა 1 ობიექტი 100 ლარი
box დაზიანებული ავტომობილის აღდგენითი ღირებულების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი
box ავტომობილის საბაზრო ან სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი

ჩვენი ბიზნესი თქვენი წარმატებაა

დაგვიკავშირდით
telephone

ტელეფონით :

ქალაქის : 0322696862

adresse

მისამართი :

უზნაძის ქ. #4 ,
0112 თბილისი, საქართველო

contact

ელ.ფოსტა :

info@geoexpertise.ge